Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ/INVITATION FOR TENDERS

Дата: 12.02.2020 15:35
Кількість переглядів: 1251

Фото без описуЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Впровадження енергозберігаючого проекту у системі вуличного освітлення Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади, Донецька область.

INVITATION FOR TENDERS

Implementation of energy-efficient project in street lighting system of the Mykolayivka city united territorial community, Donetsk region

 

«Коригування проектно - кошторисної документації, поставка матеріалів та виконання робіт для заміни старих світильників на нові світлодіодні, заміна існуючого проводу на СІП, заміна аварійних електроопор, відновлення контурів захисного заземлення, утилізації демонтованих ламп.»

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів гранту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на реалізацію проекту Впровадження енергозберігаючого проекту у системі вуличного освітлення Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади, Донецька область.

 • Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами гранту, націленого на придбання: коригування проектно - кошторисної документації, поставка матеріалів та виконання робіт для заміни старих світильників на нові світлодіодні, заміна існуючого проводу на СІП, заміна аварійних електроопор, відновлення контурів захисного заземлення, утилізації демонтованих ламп.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;

 • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;

 • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;

 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;

 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться в травні 2020 року та триватимуть до жовтня 2020 року.

 

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

 

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах . Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 30.03.2020 року 13:00 після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

 

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 27.02.2020 року 13:00. за адресою: 84182, Донецька обл., Слов'янський район, місто Миколаївка, площа Енергетиків, будинок 2/14

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Лещенко Григорій Олександрович — Директор комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва»

84182, Донецька обл., Слов'янський район, місто Миколаївка, площа Енергетиків, будинок 2/14

Телефон моб./факс: +38 (050) 47 12 712

E-mail: kpnikuks@ukr.netДата:

12.02.2020

 

INVITATION FOR TENDERS

Adjustment of the design documentation, supply of materials and performance of works for replacement of obsolete fixtures with new LED ones, replacement of wire with SIW one, replacement of damaged polls, restoration of contours of protective grounding, disposal of dismantled lamps”

Municipal Enterprise of Mykolayivka City Council “Mykolayivka Department of Capital Construction”, hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a grant from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) for implementation of Project Implementation of energy-efficient project in street lighting system of the Mykolayivka city united territorial community, Donetsk region.

The Employer now invites the Contractors to submit their tenders for the following contract to be funded by the grant, aimed at purchase of: Adjustment of the design documentation, supply of materials and performance of works for replacement of obsolete fixtures with new LED ones, replacement of wire with SIW one, replacement of damaged polls, restoration of contours of protective grounding, disposal of dismantled lamps.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;

 • the Tenderer has satisfactorily delivered similar plant and works to other Employers and completed at least five (5) similar Contracts in the recent five years;

 • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;

 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;

 • in the case of a Tenderer offering to deliver plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to deliver the plants in the Employer’s country.

In preparation of their offers, the Tenderer should take into account that the works in this Contract will tentatively start in May 2020 and continue to October 2020.

 

Tender documents, upon request from prospective Tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested to send documents in the written form, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

All Tenders must be accompanied by a Tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of Tender security is to ensure the Tenderers are serious about their participation.

 

Tenders must be delivered to the office at the address below before 30.03.2020 at 13:00 p.m. at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

 

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer’s representatives for visiting the project sites and discussion of technical and logistical issues will be held on 27.02.2020 at 13:00 p.m. at the address: 84182, Donetsk region, Slovyansk district, Mykolayivka city, Enerhetykiv square, building 2/14

Prospective Tenderers may obtain further information, and also inspect and acquire the Tender documents at the address:

Hryhoriy Leshchenko — Director of Municipal Enterprise of Mykolayivka City Council “Mykolayivka Department of Capital Construction

84182, Donetsk region, Slovyansk district, Mykolayivka city, Enerhetykiv square, building 2/14

Telephone mob./fax: +38 (050) 47 12 712

E-mail: kpnikuks@ukr.netДата:

12.02.20

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора