Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

Відділ містобудування та архітектури

Фото без описуМістобудівна діяльність спрямована на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів.

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.  

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Містобудівна документація на місцевому рівні оновлюється за рішенням Миколаївської міської ради. Оновлення містобудівної документації передбачає:

1) актуалізацію картографо-геодезичної основи;

2) перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;

3) приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Відділ містобудування та архітектури  виконавчого комітету Миколаївської міської ради створено відповідно до рішення   Миколаївської міської ради від 21.02.2018 року № 26-XVIII-8.

Відділ є структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним міській раді та виконавчому комітету, є робочим органом, який регулює діяльність у сфері містобудування та архітектури на території Миколаївської міської  об’єднаної територіальної громади. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами Украї­ни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Фонду державного майна України, наказами Мінрегіону України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчого комітету Миколаївської міської ради, а також Положенням про відділ.

Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

► Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітекту­ри на території Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади.

► Аналіз стану містобудування на території Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади, організація роботи з розроблення, оновлення, коригування мі­стобудівної документації передбаченої законодавством.

► Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердження містобудівної документації.

► Визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради територій, вибором, вилученням (викупом) і наданням земель для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

► Організація робіт пов'язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру на території Миколаївської міської  об’єднаної територіальної громади.

► Інші питання містобудівної діяльності, визначені законом.

+38(062)66-26-960 arch@mk-otg.gov.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора