Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

Порядок подання запитів

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Миколаївська міська рада є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації нею, її виконавчими органами своїх повноважень і виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні міської ради та її виконавчих органів.
Надання публічної інформації
Миколаївською міською радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Інформаційний запит може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).


Інформаційний запит Ви можете направити:

  • письмово: 84182, Донецька область,Слов’янський район, м.Миколаївка, пл.Енергетиків 2/14
  • усно: телефон (06266) 4-24-56,
  • факсом: (06266) 4-24-56
  • електронною поштою: ispolkom@mk-otg.gov.ua
  • заповнивши форму затвердженого зразка в  приймальні міського голови  (пл.Енергетиків 2/14)

Запит на інформацію повинен містити:

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо інформаційний запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. 

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в
Миколаївськй міській раді затверджено рішенням Миколаївського міського голови від 18.06.2021 № 475 « Про організацію виконання запитів на одержання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради»

 

 

 

Телефон для довідок: 4-24-56.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора