Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Дата: 31.03.2021 11:21
Кількість переглядів: 367

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

 

  1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради Слов’янської району Донецької області

адреса: 84182, Донецька область, Слов’янський район, м. Миколаївка,                             пл. Енергетиків, 2/14

тел.:  (06262) 42456

e-mail: ispolkom@mk-otg.gov.ua

Сайт: https://mk-otg.gov.ua/

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території громади.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів, які необхідно врахувати при підготовці Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Миколаївської міської територіальної громади.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 5 серпня 2020 р. № 695;

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалені указом президента України від 30 вересня 2019 №722/2019;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»;

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20 «Про затвердження Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року»;

Указу Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції».

        

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма охоплює такі види господарської діяльності: транспортний комплекс, житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров’я, культуру, охорону навколишнього природного середовища, соціальна сфера; промисловий комплекс. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про  провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3.

Даний  документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

  1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів прийнятих у Програмі на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно змін до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення території Миколаївської міської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації завдань Програми та змін до неї для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дана Програма не затверджується.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є Програма та її потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер Програми, яка є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність Програми загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування і міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2021 році.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Щодо заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення:  при здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  шкідливого впливу шуму на здоров’я населення, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів не передбачається. 

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, подаються до Виконавчого комітету Миколаївської міської ради Слов’янського району Донецької області за адресою: 84182, Донецька область, Слов’янський район, м. Миколаївка, пл. Енергетиків, 2/14.

Відповідальна особа: Кравець Віталій Вікторович (контактні дані: е-mail: com@mk-otg.gov.ua, або за телефоном: (06262)42410) Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік.

 

Міський голова                                                           О.І. Гадяцький

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора